Jobi 8

8 Atëherë Bildadi nga Shuahu u përgjigj dhe tha: “Deri kur do të flasësh në këtë mënyrë, dhe fjalët e gojës sate do të jenë si një erë e furishme? A mundet Perëndia të shtrëmbërojë gjykimin dhe i Potfuqishmi të përmbysë drejtësinë? Në rast se bijtë e tu kanë mëkatuar kundër tij, ai i ka braktisur në prapësinë e tyre. Por në rast se ti e kërkon Perëndinë dhe i lutesh fort të Plotfuqishmit, në rast se je i pastër dhe i ndershëm, me siguri ai do të ngrihet në favorin tënd dhe do të rivendosë selinë e drejtësisë sate. Ndonëse gjendja jote e kaluar ka qenë një gjë e vogël, e ardhmja jote do të jetë e madhe. Pyet, pra, brezat që shkuan dhe shqyrto gjërat e zbuluara nga etërit e tyre; ne në të vërtetë i përkasim së djeshmes dhe nuk dimë asgjë, sepse ditët tona mbi tokë janë si një hije. 10 A nuk do të mësojnë vallë ata dhe nuk do të flasin, duke nxjerrë fjalë nga zemra e tyre? 11 A mund të rritet papirusi jashtë moçalit dhe a mund të zhvillohet xunkthi pa ujë? 12 Ndërsa është ende i gjelbër, pa qenë prerë, ai thahet para çdo bari tjetër. 13 Këto janë rrugët e të gjithë atyre që harrojnë Perëndinë; kështu shpresa e të paudhit tretet. 14 Besimi i tij do të pritet dhe sigurimi i tij është si një pëlhurë merimange. 15 Ai mbështetet te shtëpia e tij, ajo nuk qëndron; kapet te ajo, por ajo nuk mban. 16 Ai është krejt i gjelbër në diell dhe degët e tij zgjaten mbi kopshtin e tij; 17 dhe rrënjët e tij pleksen rreth një grumbulli gurësh dhe depërtojnë midis gurëve të shtëpisë. 18 Por në rast se shkëputet nga vendi i tij, ky e mohon, duke thënë: “Nuk të kam parë kurrë!”. 19 Ja, ky është gëzimi i mënyrës së tij të të jetuarit, ndërsa të tjerët do të dalin nga pluhuri. 20 Ja, Perëndia nuk e flak njeriun e ndershëm, as i ndihmon keqbërësit. 21 Ai do t’i japë edhe më buzëqeshje gojës sate dhe këngë gëzimi buzëve të tua. 22 Ata që të urrejnë do të mbulohen me turp dhe çadra e të paudhëve do të zhduket”.