Psalmet 6

6 O Zot, mos më ndreq në zemërimin tënd dhe mos më dëno në zjarrin e indinjatës sate. Ki mëshirë për mua, o Zot; sepse jam i sfilitur nga e keqja; shëromë, o Zot, sepse kockat e mia po vuajnë. Edhe shpirti im po vuan shumë; po ti, o Zot, deri kur? Sillu nga unë, o Zot, çliroje shpirtin tim; shpëtomë, për hir të mirësisë sate. Sepse në vdekje nuk do të kujtoj njeri; kush do të të kremtojë në Sheol? Unë jam sfilitur duke psherëtirë; çdo natë e lag shtratin me vajin tim dhe bëj që të rrjedhin lotë mbi shtrojen time. Syri im ligështohet nga dhembja dhe plaket për shkak të tërë armiqve të mi. Largohuni nga unë, ju të gjithë shkaktarë të padrejtësisë, sepse Zoti ka dëgjuar zërin e vajit tim. Zoti ka dëgjuar lutjen time; Zoti e ka pranuar lutjen time. 10 Tërë armiqtë e mi do të shushaten dhe do të hutohen; do të kthejnë krahët dhe do të shushaten në çast.