Psalmet 87

87 Ai i vuri themelet e tij mbi malet e shenjta. Zoti i do portat e Sionit më tepër se të gjitha banesat e Jakobit. Gjëra të lavdishme thuhen për ty, o qytet i Perëndisë. (Sela) Do të përmend Egjiptin dhe Babiloninë ndër ata që më njohin. Ja Filistia dhe Tiro, së bashku me Etiopinë: “Ky ka lindur atje”. Dhe do të thuhet për Sionin: “Ky dhe ai kanë lindur tek ai; dhe vetë Shumë i Larti do ta bëjë të qëndrueshëm”. Zoti duke shqyrtuar popujt, do të regjistrojë: “Ky ka lindur atje”. (Sela) Dhe këngëtarët dhe ata që u bien veglave do të thonë: “Të gjitha burimet e mia të jetës dhe të gëzimit janë te ti”.