Psalmet 94

94 O Perëndi i hakmarrjes, o Zot, Perëndi i hakmarrjeve, shkëlqe. Çohu, o gjykatës i tokës, dhe jepu shpërblimin mëndjemëdhenjve. Deri kur të pabesët, o Zot, deri kur të pabesët do të triumfojnë? Ata vjellin fjalë dhe mbajnë fjalime të paturpshme; të gjithë ata që kryejnë paudhësi flasin me arrogancë. Ata marrin nëpër këmbë popullin tënd, o Zot, dhe shtypin trashëgiminë tënde. Vrasin gruan e ve dhe të huajin, dhe vrasin jetimët, dhe thonë: “Zoti nuk shikon, Perëndia i Jakobit nuk kupton”. Kërkoni të kuptoni, o njerëz të pamend midis popullit; dhe ju budallenj, kur do të bëheni të zgjuar? Ai që ka vënë veshin, a nuk dëgjon? Ai që ka formuar syrin, a nuk shikon? 10 Ai që ndreq kombet, a nuk do t’i dënojë ata, ai që i mëson diturinë njeriut? 11 Zoti i njeh mendimet e njeriut dhe e di që nuk janë veçse kotësi. 12 Lum ai njeri që ti ndreq, o Zot, dhe që ti mëson sipas ligjit tënd, 13 për t’i dhënë prehje në ditët e fatkeqësisë, deri sa t’i hapet gropa të pabesit. 14 Sepse Zoti nuk ka për të hedhur poshtë popullin e tij dhe nuk ka për të braktisur trashëgiminë e tij. 15 Gjykimi do të mbështetet përsëri mbi drejtësinë, dhe tërë ata që janë të drejtë nga zemra do t’i shkojnë pas. 16 Kush do të ngrihet në favorin tim kundër njerëzve të këqij? Kush do të më dalë krah kundër atyre që kryejnë paudhësi? 17 Në qoftë se Zoti nuk do të më kishte ndihmuar, do të kisha përfunduar shpejt në vendin e heshtjes. 18 Kur thashë: “Këmba ime ngurron,” mirësia jote, o Zot, më ka përkrahur. 19 Kur një numër i madh shqetësimesh më mbysnin, përdëllimet e tua më jepnin zemër. 20 Do të jetë vallë aleati yt gjykata e padrejtë, që thur padrejtësi në emër të ligjit? 21 Ata mblidhen tok kundër të drejtit dhe dënojnë gjakun e pafajshëm. 22 Por Zoti është kështjella ime dhe Perëndia im është kalaja në të cilën gjej strehë. 23 Ai do të lëshojë mbi ta ligësinë e tyre dhe do t’i bëjë të vdesin për shkak të paudhësisë së tyre; Zoti, Perëndia ynë, do t’i shkatërrojë.