Psalmet 126

126 Kur Zoti i bëri robërit e Sionit të kthehen, na u duk si ëndërr. Atëherë goja jonë u mbush me qeshje dhe gjuha jonë me këngë gëzimi, atëherë thuhej midis kombeve: “Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta”. Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne, dhe jemi tërë gëzim. Bëj të rikthehen robërit tanë, o Zot, ashtu si përrenjtë në jug. Ata që mbjellin me lotë, do të korrin me këngë gëzimi. Vërtetë ecën duke qarë ai që mban farën që do të mbillet, por ai do të kthehet më këngë gëzimi duke sjellë duajt e tij.