Psalmet 48

48 I madh është Zoti dhe meriton të lëvdohet në kulm në qytetin e Perëndisë tonë, në malin e tij të shenjtë. I bukur për nga lartësia e tij, gëzimi i gjithë dheut është mali i Sionit, nga ana e veriut, qyteti i Mbretit të madh. Në pallatet e tij Perëndia u bë i njohur si një kala e papushtueshme. Ja, mbretërit ishin mbledhur dhe shikonin përpara bashkarisht, por sa e panë, mbetën të shushatur dhe ikën të tmerruar. Atje i zunë drithmat dhe si të prerat e lindjes, në të njëjtën mënyrë si era e lindjes që i bën copë-copë anijet e Tarshishit. Siç e kishim dëgjuar, ashtu pamë në qytetin e Zotit disa ushtri, në qytetin e Perëndisë tonë; Perëndia do ta bëjë të qëndrueshëm përjetë. Në tempullin tënd, o Perëndi, ne kemi rënë në mendime mbi mirësinë tënde. 10 Ashtu si emri yt, o Perëndi, kështu lëvdimi yt arrin deri në skajet e tokës; dora jote e djathtë është tërë drejtësi. 11 Le të gëzohet mali Sion, le të ngazëllojnë vajzat e Judës për gjykimet e tua. 12 I bini rrotull Sionit, vizitojeni, numëroni kullat e tij, 13 këqyrni fortesat e tij, admironi pallatet e tij, me qëllim që të mund t’ia tregoni brezave që do të vijnë. 14 Sepse ky Perëndi është Perëndia ynë në përjetësi, përjetë, gjithnjë; ai do të jetë udhëheqësi ynë deri në vdekje.