Psalmet 82

82 Perëndia rri në kuvendin e Perëndisë, ai gjykon në mes të perëndive. Deri kur do të gjykoni padrejtësisht dhe do të mbani anët e të pabesëve? (Sela) Mbroni të dobëtin dhe jetimin, sigurojini drejtësi të vuajturit dhe të varfërit. Çlironi të mjerin dhe nevojtarin; shpëtojeni nga dora e të pabesit. Ata nuk dinë asgjë dhe nuk kuptojnë asgjë, dhe ecin në terr; të gjitha themelet e tokës po luajnë. Unë kam thënë: “Ju jeni perëndi, jeni të gjithë bijtë e Shumë të Lartit. Megjithatë ju do të vdisni si njerëzit e tjerë dhe do të bini si çdo i fuqishëm tjetër”. Çohu, o Perëndi, gjyko tokën, sepse ti do të trashëgosh tërë kombet.